Elektronické Miminko zakoupíte zde

Nejčtenější diskuze

Fotogalerie

Soutěž pro čtenářky Miminka

Další články

Anketa

Jakou přílohu byste chtěli nejraději najít v časopisu Miminko?

Politika ochrany soukromí

Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme pouze s Vaším výslovným souhlasem dle zákona č. 101/2000 Sb. Uchováváme ty informace, které jsme od Vás se souhlasem získali. Nejčastěji se jedná o Vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a datum narození. Tyto informace používáme pro statistické účely sledování návštěvnosti stránek a případně pro zasílání výher v soutěžích. Nejčastěji jsou osobní údaje zpracovávány na dobu do odvolání Vašeho souhlasu nebo přímo na konkrétní časový úsek, který je uveden v textu souhlasu. Máte kdykoliv možnost zažádat o částečné nebo úplné vymazání Vašich údajů. Dále můžete kdykoli požádat o blokování, opravu či doplnění Vašich osobních údajů. Stejně tak máte i další práva dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Můžete používat přezdívky, pouze v případě soutěží nemůžeme bez uvedení jména a adresy doručit Vaši případnou výhru. Vaše údaje nepředáváme třetím osobám. Veškeré osobní údaje jsou chráněny proti zneužití ze strany nepovolaných osob.