Elektronické Miminko zakoupíte zde

Nejčtenější diskuze

Fotogalerie

Soutěž pro čtenářky Miminka

Další články

Anketa

Jakou přílohu byste chtěli nejraději najít v časopisu Miminko?

Jak pomoci předčasně narozeným dětem

Podle statistik každým rokem v Česku přibývá předčasně narozených dětí, a to především díky stále se zlepšující špičkové lékařské péči o tyto děti. V současné době tvoří podíl předčasně narozených miminek 7%. Některé z těchto dětí si ovšem do života odnášejí těžké zdravotní postižení.

Rodiče jsou někdy bezradní

Předčasně narozená miminka mají často poruchy zraku, sluchu či jiné vážné postižení. Pomoci jim mohou střediska rané péče. „Poskytujeme odborné služby, podporu i pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým či s kombinovaným postižením,“ říká Terezie Hradilková, ředitelka Společnosti pro ranou péči. „Našich služeb ročně využívá 500 až 600 rodin. Snažíme se o to, abychom předešli ústavní a institucionali­zované péči. Poskytujeme tzv. mobilní služby – fakticky to znamená, že za dětmi a jejich rodinami jezdíme do terénu, přímo k nim domů,“ doplňuje. Díky tomu zůstávají děti v rodinách se svými blízkými a není nutná ústavní péče.

Do práce jezdíme domů

Letos v zimě přichází Společnost s novinkou – 24. listopadu zahájí osvětovou kampaň Co chcete vědět o rané péči s mottem: „Do práce jezdíme domů!“. Celý týden pak věnuje informacím o tom, co je to terénní služba raná péče. „Cílem kampaně je především zvýšit povědomí laické veřejnosti o tom, jaké služby poskytujeme a co vše zahrnují. Zároveň chceme také poděkovat všem, kdo chápou účel terénních služeb a přispívají na péči o děti v rodinách,“ říká Tereza Hradilková.

Společnost pro ranou péči své služby poskytuje zdarma. Její program Provázení je zaměřen na pomoc celé rodině. Staví na vlastních silách a schopnostech každého jejího člena. Rodičům i zákonným zástupcům poskytují odborníci Společnosti potřebné informace, služby a terapie tak, aby se mohli kompetentně a zodpovědně starat a vychovávat vlastní děti a ty, aby mohly vyrůstat v rodině. Více informací najdete na www.ranapece.cz.


Autor: Jana Kvapilová
Vloženo: 20.11.08